Skoteråkning från Mysk

Skoteråkning från Mysk

Skoteråkning från Mysk

Snart kommer vintern, och skoterkörning i Funäsfjällen.
Från Mysk Fjällby har vi en privat led uppmärkt som tar dig som boende och gäst upp till ordinarie skoterled.
Leden startar vid tomt 7, och tar dig genom Fjällbyn upp till gamla Tänndalsvägen, nedanför Fjällkällan.
Sedan in på Sätervägen för att sedan tar en vänstersväng in på en Myr. Följ myren, ingen buskörning!
Leden tar dig sedan upp mot Nordic Ski och skidspåret, där du stannar, och säkerställer att ingen skidåkare kommer.

Sedan kör du över denna och upp mot Flåten. Du kommer passera Fjällkällans skidled, korsa den och fortsätt ca 800 meter, då är du uppe på ordinarie skoterled.

Skoterleden från Mysk Fjällby underhålls av Magnus Rydhult, och de plogkäppar, avspärrningsband och markeringar efter leden skall följas, så håller vi en gott samarbete med markägare även under 2018/2019.

Hastighet är 30 km.

All busåkning och körning vid sidan av leden är förbjuden!
Kontroller att regelverk följs, kommer att ske under säsongen.

Ägare till fritidshus inom förbudsområdet, belägna utanför detaljplan Ägare till fritidshus inom förbudsområdet, med stuga belägen på egen mark eller på arrenderad mark, äger rätt att vid färd till och från stugan framföra motordrivet fordon på väl snötäckt mark. Undantaget gäller enbart för färd närmast lämpliga väg från tillåten skoterled alt från enskild eller allmän väg till stugan och åter. Undantaget skall gälla för stugägaren/stughyraren och dennes folk. Med ”dennes folk” menas förutom stugägarens/stughyrarens familjemedlemmar även gäster som följer med och färdas i sällskap med dessa. Man kan ej åberopa att man tillhör någons ”folk” utan att denne/ dessa är i omedelbar närhet under färden.

Läs mer om regler och undantag gällande förbudsområdet.

Med vänliga hälsningar
Magnus Rydhult
Mysk Fjällby
Funäsdalen
070-1090670