I Funäsfjällen finns 450 kilometer skoterleder, varav 150 kilometer går över högfjället i ett av Sveriges vackraste fjällområden. De fem meter breda skoterlederna prepareras kontinuerligt av pistmaskiner och av en specialbyggd bandförsedd traktor för att hålla toppklass. Från Myskområdet finner du kopplingsspår till skoterlederna.

Europas kanske bästa skoterområde

450 kilometer skoterleder i en av Sveriges vackraste miljöer varav 150 kilometer går över högfjället.
5 meter breda leder som prepareras med pistmaskin.
7 terminaler för av- och pålastning med gratis bilparkering.
Tydlig skyltning och säkrare vägövergångar.
Karta över ledsystemet.
GPS baserad dagsaktuell ledinformation.
Ledvärd finns på: 070-266 78 51.

Dagsaktuell ledpreparering

Specialbyggd skoterledsladd för att vi ska kunna erbjuda ännu högre standard på ledprepareringen. GPS i maskinerna och ny karta på webbplatsen ger exakta besked om ledprepareringen varje morgon.

Föreskrift om undantag från från terrängkörnings förbudet

Här kan du se hur skoterlederna är preparerade i dag.

Avgift för skoterleder 2017/2018

1 dag 260kr
2 dagar 500kr
3 dagar 620kr
4 dagar 700kr
5 dagar 760kr
6 dagar 810kr
7 dagar 840kr
Säsongskort före 1/12
Säsongskort
1495kr
1895kr