Category : Viktiga meddelanden

Årsmöteshandlingar 2019

Årsmöte långfredag 2019. Mysk Samfällighetsförening kallar härmed till ordinarie föreningsstämma långfredagen den 19 april, 09.00, Hotell Eriksgården, Vintergatan 3, Funäsdalen. Dokument nedan har mailats ut till samtliga som är medlemmar i  Mysk samfällighet. Kallelse Verksamhetsberättelse Valberedningens underlag inför årsmötet Revisionsberättelse Resultaträkning Förslag, inkomst och utgiftsstat Förslag debiteringslängd GA115/miljöstation/naturområde Förslag debiteringslängd…

Stadgar

Här hittar ni samfällighetens stadgar. Uppdaterade stadgar Mysk samfällighets stadgar

Information

Här finner du information från föreningen inom kort.

Handlingar m.m.

Här finner du årsmötesprotokoll och handlingar som PDF. Årsmötesprotokoll Årsmöte 2018 Årsmöte 2017 Årsmöte 2016 Årsmöte 2015 Årsmöte 2014 Årsmöte 2013 Förättningsprotokoll Inkomst/utgiftsstat 2018-01-01-2018-12 GA115 Sopor 2018-01 Infodokument 2018 GA 114 Vatten avlopp 2018-01 GA113 vägunderhåll 2018-02 Bilaga styrelsens förslag Balansrapport 2017 Revetionsberättelse 2017 Kallelse Årsmöte 2017 Verksamhetsberättelse 2016 Resultaträkning…

Medlemsförteckning Mysk Samfällighet

Här finner du samtliga medlemmar på Mysk Fjällby. Medlemförteckning Mysk Samfällighet Välkomstbrev Mysk