GDPR

GDPR

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter det engelska namnet The General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018.
Mysk Samfällighet arbetar utifrån GDPR, och sparar endast information som rör medlemskapet och det som har tomt/mark inom samfälligheten. Har du som medlem frågor kring detta så är du välkommen att höra av dig till oss.

Som medlem i samfälligheten har du möjlighet till personlig inloggning på vår gemensamma hemsida.
Här finner du den information som rör samfälligheten, dock inga personuppgifter, enbart nyttig information.

GDPR på fem minuter

Välkommen!
Mvh Styrelsen