I Funäsfjällen finns 610 kilometer skoterleder, varav 150 kilometer går över högfjället i ett av Sveriges vackraste fjällområden. De fem meter breda skoterlederna prepareras kontinuerligt för att hålla toppklass. Lederna är 5 meter breda och prepareras kontinuerligt med pistmaskin. Det finns 7 terminaler för av- och pålastning med gratis bilparkering. Lederna är tydlig skyltade för säkrare vägövergångar.

Dagsaktuell ledpreparering

I pistmaskinerna finns GPS som ger exakta besked om ledprepareringen varje morgon. Det finns en karta över ledsystemet och med hjälp av GPS-baserad dagsaktuell ledinformation kan du hålla koll på hur lederna är pistade just nu. Här kan du se hur skoterlederna är preparerade i dag.

Skoterkort
Skoterkortsåterförsäljare

Hyr din skoter

Det finns gott om skoteruthyrare i Funäsfjällen. Ge dig ut själv på 610 kilometer pistade leder eller prova en guidad skotersafari. En safari är ett kul, lärorikt och tryggt sätt att uppleva fjällen och farten.

Hyr skoter

Certifiering av skoter

För att hjälpa våra gäster har en certifiering av skoteruthyrarna tagits fram. Vi rekommenderar de uthyrare som har klarat certifieringen.
Boka Funäsfjällen Skoterkort – Ledavgift

Regler
Vi fortsätter arbetet med att möta önskemål från skidåkare och boende i dalgångarna om mindre buller och störningar. Den som olovligen kör utanför leden bryter mot kommunens regleringsbestämmelser och kan få sitt skoterkort indraget. ”Trimpipor” eller andra tillbehör som orsakar hög ljudvolym och därmed stör omgivningen är inte tillåtna i området.
Funäsdalen Skoterled AB är en viktig del i ett balanserat nyttjande av fjällvärlden. Åtta miljoner kronor är satsat för att åstadkomma Europas bästa skoterområde. Ledsystemet är planerat och lagt så att störningen för flora och fauna, rennäring, och andra skidåkande gäster i området skall bli så liten som möjligt. Områden med känslig natur och djurliv är fredade. Stora bullerfria områden är skapade. All skoteråkning vid sidan av ledsystemet är reglerad.

Ägare till fritidshus inom förbudsområdet, belägna utanför detaljplan Ägare till fritidshus inom förbudsområdet, med stuga belägen på egen mark eller på arrenderad mark, äger rätt att vid färd till och från stugan framföra motordrivet fordon på väl snötäckt mark. Undantaget gäller enbart för färd närmast lämpliga väg från tillåten skoterled alt från enskild eller allmän väg till stugan och åter. Undantaget skall gälla för stugägaren/stughyraren och dennes folk. Med ”dennes folk” menas förutom stugägarens/stughyrarens familjemedlemmar även gäster som följer med och färdas i sällskap med dessa. Man kan ej åberopa att man tillhör någons ”folk” utan att denne/ dessa är i omedelbar närhet under färden.

Regler för Skoterkörning

Skoter Allmäna Villkor

Avgift för skoterleder 2018/2019

1 dag 270kr
2 dagar 520kr
3 dagar 640kr
4 dagar 720kr
5 dagar 780kr
6 dagar 830kr
7 dagar 870kr
Säsongskort före 1/12
Säsongskort
1590kr
1990kr