Samfällighetsföreningen

Samfällighetsföreningen

Föreningen

Mysk Fjällby har en förening som driver de lokala frågorna, och allt kring vägunderhåll, vatten avlopp och medlemsfrågor.
Vill du veta mer om vad föreningen gör, tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen.

Organisationsnummer 717909-8541
Bankgironummer 450-8800

 

Kontaktpersoner styrelse.
Ordförande: Per Göransson
goransson.per@gmail.com
Kassör: Magnus Björksved
magnus.bjorksved@telia.com

Skoterleder/cykel/fritid/hemsida
Magnus Rydhult
magnus@fjallturen.se