Om Mysk Fjällby

Om Mysk Fjällby

Mysk Fjällby ligger ca 5 km från Funäsdalens centrum mot Röros efter RV 84 nära foten av Skarvarna.

I anslutning till Mysk finner man skoter och skidleder till Bruksvallarna och Tänndalen, nära till hands både på vintern och på sommaren. Milsvidd utsikt över fjällvärlden med Helagsmassivet i norr och Funäsdalsberget och sjön i öster gör att området snabbt fått status att vara en av Funäsfjällens vackraste platser att bo på.

I Mysk Fjällby förvaltas den gemensamma vägen och gemensamhetsägda naturområden av Mysk Samfällighetsförening ingår sommar och vinterväghållning, skötsel av naturmark.

Välkommen till Mysk!